Е-адвокатура

Е-плащания

От тази страница можете да заплатите по електронен път месечни вноски, такси или други финансови задължения към Висшия адвокатски съвет или дадена адвокатска колегия в страната. Въведете адвокатски номер, след което може да изберете вида на задължението, както и начина на електронно заплащане. Плащанията се извършват с банкова карта (чрез ePay и БОРИКА) или чрез EasyPay - на някоя от касите в страната.

Въведете адвокатски номер. Проверката към Регистри на българската адвокатура може да отнеме няколко секунди.

Следваща стъпка

Въведете единен граждански номер. За плащане на встъпителна вноска, такса изпит. Не позволява да се заплаща членски внос.

Следваща стъпка

I am not a citizen of Republic of Bulgaria and I do not have a lawyer’s ID number, but I still want to make a payment.

Please enter your name. For payment of an introductory fee.

Следваща стъпка

bcard
ePay.bg
EasyPay